Инструменты сайта

Hotfix release available: 2018-04-22b "Greebo". upgrade now! [50.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22a "Greebo". upgrade now! [50.1] (what's this?)
New release available: 2018-04-22 "Greebo". upgrade now! [50] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19f "Frusterick Manners". upgrade now! [49.6] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19e "Frusterick Manners". upgrade now! [49.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2017-02-19d "Frusterick Manners". upgrade now! [49.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2017-02-19c "Frusterick Manners". upgrade now! [49.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token and media manager: 2017-02-19b "Frusterick Manners". upgrade now! [49.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing install and media manager issues: 2017-02-19a "Frusterick Manners". upgrade now! [49.1] (what's this?)
New release available: 2017-02-19 "Frusterick Manners". upgrade now! [49] (what's this?)
Hotfix release available: 2016-06-26e "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2016-06-26d "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2016-06-26c "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token: 2016-06-26b "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing authad issues: 2016-06-26a "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.1] (what's this?)
New release available: 2016-06-26 "Elenor of Tsort". upgrade now! [48] (what's this?)
Hotfix release available: 2015-08-10a "Detritus". upgrade now! [47.1] (what's this?)
New release available: 2015-08-10 "Detritus". upgrade now! [47] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29d "Hrun". upgrade now! [46.4] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29c "Hrun". upgrade now! [46.3] (what's this?)
Hotfix release available to prevent XSS attack via SWF uploads: 2014-09-29b "Hrun". upgrade now! [46.2] (what's this?)

odzyskanie_danych_z_macierzy_raid-5_po_awarii_zasilania_lodz

Odzyskanie danych z macierzy Raid-5 po awarii zasilania Łódź

Odzysk danych z macierzy Raid Odzyskanie danych z dysków RAID może być przystępne lub niebezpieczne w zależności od stopnia macierzy dyskowej lub rodzaju RAID, macierzy sprzętowej czy (software-owej|programowej}. RAID Software-owy może być się prostym do odzysku w taki tryb, że informacje są odkładane na realnych oddzielnych nośnikach Nie zawsze tak jest. Odzyskiwanie danych z RAID-a Software-owego moze byc trudniejsze niz Odzysk danych z RAID-a sprzetowego, gdy pojawia sie potrzeba odzyskiwania danych na znajdujacym sie tam uszkodzonym dysku. RAID jest technologią posiadajaca duzo lepsza wydajność i niezawodność przechowywania danych dzieki polaczeniu wiekszej iloci dysków twardych do równoległej pracy. Zgodnie z różnymi potrzebami poziomy RAID moga tu wahać się między RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 i więcej. Funkcjonalność osiąga się dzięki technologii łączenia wielu nosnikow w jeden dysk logiczny. Potrzeba nadmiarowości i wydajności danych różni się w zależności {typu macierzyod instancji. Istnieją więc pewne poziomy wpływu na nadmiarowość danych i wydajność nadawane mechanizmowi RAID, by lepiej służyć celowi. RAID 0 jest najmniej tolerancyjny i nadmiarowy, w stosunku do RAID 6 ktory ma dwa poziomy odzyskania błędów.

odzyskanie_danych_z_macierzy_raid-5_po_awarii_zasilania_lodz.txt · Последние изменения: 2019/04/24 23:14 — 46.29.250.249