Инструменты сайта

Hotfix release available: 2018-04-22b "Greebo". upgrade now! [50.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22a "Greebo". upgrade now! [50.1] (what's this?)
New release available: 2018-04-22 "Greebo". upgrade now! [50] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19f "Frusterick Manners". upgrade now! [49.6] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19e "Frusterick Manners". upgrade now! [49.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2017-02-19d "Frusterick Manners". upgrade now! [49.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2017-02-19c "Frusterick Manners". upgrade now! [49.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token and media manager: 2017-02-19b "Frusterick Manners". upgrade now! [49.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing install and media manager issues: 2017-02-19a "Frusterick Manners". upgrade now! [49.1] (what's this?)
New release available: 2017-02-19 "Frusterick Manners". upgrade now! [49] (what's this?)
Hotfix release available: 2016-06-26e "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2016-06-26d "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2016-06-26c "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token: 2016-06-26b "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing authad issues: 2016-06-26a "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.1] (what's this?)
New release available: 2016-06-26 "Elenor of Tsort". upgrade now! [48] (what's this?)
Hotfix release available: 2015-08-10a "Detritus". upgrade now! [47.1] (what's this?)
New release available: 2015-08-10 "Detritus". upgrade now! [47] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29d "Hrun". upgrade now! [46.4] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29c "Hrun". upgrade now! [46.3] (what's this?)
Hotfix release available to prevent XSS attack via SWF uploads: 2014-09-29b "Hrun". upgrade now! [46.2] (what's this?)

narzedzie_ze_kieruje_24_500_rekordow_z_temperatura_jesli_pamiec_zostanie_wypelniona_w

Narzędzie że kieruje 24 500 rekordów z temperaturą, jeśli pamięć zostanie wypełniona w

Historia cykliczna Danie że kieruje 24 500 rekordów z temperaturą, jeśli pamięć zostanie zasypana w 100% to urządzenie inteligentnie zacznie nadpisywać nowe informacje zbierając w miejsce najstarszych danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasz rejestrator może kontrolować temperaturę oraz zapamiętywać ją do świadomości do momentu zdarzenia wymagającego reakcji człowieka. Wygoda jaką uzyskujemy dzięki akcji cyklicznej istnieje taka, że urządzenie jest samoobsługowe - nie trzeba pamiętać żeby zawsze czyścić pamięć. Powiadomienia SMS i E-mail Swój rezultat w zintegrowaniu z telefonem czy tabletem umożliwia prowadzenie powiadomień SMS lub E-mail. Przygotowaliśmy aplikację oczywiście żeby konfiguracja powiadomień była najwięcej prosta i równocześnie elastyczna. Do każdego Escolog możemy zapisać cztery numery telefonów oraz adresy E-mail na, jakie będą nadawane powiadomienia. Można wyciągnąć kilka wariantów alarmów, opcje alarmów: temperatura, stan baterii, braku zasięgu, dodatkowo dla każdego formatu oraz adresu E-mail można wstawić dodatkową informację, która wesprze w prędkości na dane zdarzenie. Po skonfigurowaniu aplikacji i nastawieniu trybu przesyłania możliwościach do internetu (escomonitor.com) jest szansa uruchomienia powiadomień SMS o zabiegu internetu w telefonie czy tablecie, dodatkowych alarmach w narzędziach (alarm górny, dolny, brak zasięgu). Dodatkowo aplikacja jest miejsce na nr telefonu i adres E-mail dla serwisanta. Na zapoznane tam znane będą przekazywane dane o wykorzystaniu baterii w telefonie

Podgląd Online Podgląd Online za usługą System Cloud rejestrator temperatury z powiadomieniem sms gsm escomonitor.com pozwoli na trwałe monitorowanie urządzeń podłączonych do układu. Escolog więc jakieś spośród urządzeń, jakie widać żyć chronione i polecane przez panel online lub aplikację na telefon. Oferujemy urządzenia typu rejestrator temperatury również urządzenia zatrudniane w automatyce przemysłowej i transporcie, chłodnictwie a w ogrzewnictwie. Wszystkie z narzędzi jest swoją przeznaczoną aplikację a dzięki podłączeniu do zbioru można brać jednej aplikacji jaka umożliwia zarządzać zbiorczo wszystkimi narzędziami z każdego stanowiska na świecie. Monitorowanie 24/7 Urządzenie dzięki diodzie świadczącej o systemie lektury oraz znaku informuje otoczenie o aktualnym co się dzieje 24/7 dni. Przecież monitoring zrażeń alarmowych i naturalnej wartości temperatury wykonywa się za pomocą telefonu, tabletu lub dedykowanego urządzenia które zarazem jest hubem wysyłającym informacje do zespołu Cloud. Monitorowanie urządzeń po otrzymaniu wstępu do internetu że robić się 24/7 z jakiegokolwiek zajęcia na świecie.

narzedzie_ze_kieruje_24_500_rekordow_z_temperatura_jesli_pamiec_zostanie_wypelniona_w.txt · Последние изменения: 2017/10/19 06:48 — 79.190.164.205