Инструменты сайта

Hotfix release available: 2018-04-22b "Greebo". upgrade now! [50.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22a "Greebo". upgrade now! [50.1] (what's this?)
New release available: 2018-04-22 "Greebo". upgrade now! [50] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19f "Frusterick Manners". upgrade now! [49.6] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19e "Frusterick Manners". upgrade now! [49.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2017-02-19d "Frusterick Manners". upgrade now! [49.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2017-02-19c "Frusterick Manners". upgrade now! [49.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token and media manager: 2017-02-19b "Frusterick Manners". upgrade now! [49.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing install and media manager issues: 2017-02-19a "Frusterick Manners". upgrade now! [49.1] (what's this?)
New release available: 2017-02-19 "Frusterick Manners". upgrade now! [49] (what's this?)
Hotfix release available: 2016-06-26e "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2016-06-26d "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2016-06-26c "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token: 2016-06-26b "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing authad issues: 2016-06-26a "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.1] (what's this?)
New release available: 2016-06-26 "Elenor of Tsort". upgrade now! [48] (what's this?)
Hotfix release available: 2015-08-10a "Detritus". upgrade now! [47.1] (what's this?)
New release available: 2015-08-10 "Detritus". upgrade now! [47] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29d "Hrun". upgrade now! [46.4] (what's this?)
Hotfix release available: 2014-09-29c "Hrun". upgrade now! [46.3] (what's this?)
Hotfix release available to prevent XSS attack via SWF uploads: 2014-09-29b "Hrun". upgrade now! [46.2] (what's this?)

dziennikarze_takze_bloguja_-_informacje_w_internecie

Dziennikarze także blogują - informacje w internecie

Pisanie blogów przez dziennikarzy, zwłaszcza prasowych, nie jest niczym niezwykłym i jest dzisiaj wybitnie atrakcyjnym faktem, zarówno za granicą, jak i w naszym kraju. Niejednokrotnie ograniczani przez widzi mi się redaktora naczelnego lub też szpalty gazety, są w stanie oni w blogach pomieścić wszystko to, na co nie znalazło się miejsce gdzie indziej. Dziennikarze fascynujący się polityką, lub sportem nie mają prawa wprost komentować wydarzeń, nawet jeśli pismo jest stronnicze. Blog daje taką szansę. Użytkowany również przez reporterów, jak i redaktorów, a nawet korektorów, powoduje wielokrotnie, że przestają być oni anonimowi. Czytelnicy, odnosząc się do bloga, mają nierzadko możliwość doświadczania, kto stoi za nazwiskiem, a nawet wdania się w dyskusję. Równolegle, autorzy blogów nie mogą zapomnieć o zobowiązaniach, kojarzących się z ich zawodem. Przedstawienie odkształconych lub też fałszywych faktów ma prawo przynieść konsekwencje. Blogi internetowe przy gazetach o wiele zwiększają popularność tytułów, zezwalają dziennikarzom znaleźć się o wiele bliżej adresatów. Wejdź na weź to zobacz

dziennikarze_takze_bloguja_-_informacje_w_internecie.txt · Последние изменения: 2018/05/24 05:56 — 85.255.11.130